Empalmes de Aluminio Tensión Media - Homac

Homac

ACSR 1/0 FT